Samenwerkingsovereenkomst met het LEAN/QRM Center Europe

Op 22 mei 2014 heeft AB een samenwerkingsovereenkomst getekend met het LEAN/QRM Center Europe. QRM staat voor Quick Response Manufacturing en is een bedrijfsbrede strategie om de reactiesnelheid en flexibiliteit van een organisatie te vergroten door het continu verkorten van de doorlooptijden in alle bedrijfsactiviteiten (productie, productontwerp, ontwikkeling e.d.).

Korte levertijden en flexibiliteit zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Ook bedrijven die klantspecifieke producten in kleine series maken hebben gemerkt dat voor hun klanten snelheid van levering essentieel is. Het kan echt een order winnaar zijn! Echter, juist deze bedrijven hebben vaak te maken met zeer lange doorlooptijden. De totale doorlooptijd is vaak een veelvoud van de bewerkingstijd.

Op basis van een bedrijfsbrede aanpak ligt de focus van QRM consequent op de verkorting van de totale doorlooptijd. De praktijk wijst uit dat met de invoering van QRM ook andere belangrijke prestatie-indicatoren zoals kosten en winst, leverbetrouwbaarheid of kwaliteit, zullen verbeteren.

De grondlegger van QRM is professor Rajan Suri, die verbonden is aan de universiteit van Wisconsin-Madison. Na het verspreiden van kennis en ervaring over QRM in Amerika, heeft hij zich ten doel gesteld om QRM ook in Europa tot een succes te maken. Daarvoor zijn er relaties gelegd met de Hogeschool van Arnhem – Nijmegen (HAN), waarna hier het LEAN/QRM Center Europe is opgericht.

Over het QRM Center Europe

Het LEAN/QRM Center wil een bijdrage leveren aan het opbouwen en verspreiden van kennis over Quick Response Manufacturing en praktische ervaringen bij de implementatie en de toepassing van Quick Response Manufacturing. Hiermee wil het LEAN/QRM center bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van Europese bedrijven, en het Nederlandse MKB in het bijzonder.

Samenwerking AB en het LEAN/QRM Center Europe

Op donderdag 22 mei is er een formele start gegeven aan de samenwerking tussen het LEAN/QRM Center Europe en AB. Rajan Suri, grondlegger van QRM en als professor verbonden aan de Universiteit van Wisconsin, gaf daarbij voor een groep van medewerkers en klanten van AB een introductie op QRM. Hij ging daarbij specifiek in op de relatie tussen QRM en ERP.

Daarna ondertekenden Dr. Ir. Jannes Slomp (namens het LEAN/QRM Center Europe) en Drs. Nico Bijl (namens AB) de samenwerkingsovereenkomst, waarna de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Doel van de samenwerking

Het doel van de samenwerking tussen het LEAN/QRM Center Europe en ABis tweeledig. Aan de ene kant zorgt deze samenwerking voor een verdere verdieping van kennis over Quick Response Manufacturing bij de medewerkers van AB.

Daarnaast opent AB voor het LEAN/QRM Center Europe een enorm netwerk van meer dan 450 middelgrote industriële organisaties in Nederland en daarbuiten. Binnen dit netwerk kunnen we gezamenlijk kennis en ervaring opdoen met (nieuwe) methoden, technieken en tools, die binnen QRM en LEAN ontwikkeld worden.

---